Δήμος Ν. Ζίχνης: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο – Όλα τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους και τον Δήμαρχο
Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις τoυ άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην 7Η τακτική ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (άρθρο 10 του ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) του σώματος που θα γίνει την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.
Μαζί με την πρόσκληση σας αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων καθώς επίσης και ο πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή του ή μη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Νέας Ζίχνης.

2. Τροποποίηση της στοχοθεσιάς του Δήμου έτους 2020.

3. Έγκριση εκτέλεσης έργων από τη ΔΕΔΔΗΕ Σερρών: 96,73 € στην κοινότητα Νέας Πέτρας, 1.157,42 € στην κοινότητα Λευκοθέας, 1.157,42 στην κοινότητα Μεσορράχης, 290,18 € στην κοινότητα Σκοπιάς, 1.157,42 € στην κοινότητα Γαζώρου, 1.157,42 € στην κοινότητα Γαζώρου, 1.959,20 € στη Νέα Ζίχνη.

4. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χώρου του γυμνασίου Γαζώρου στον πολιτιστικό σύλλογο Γαζώρου «Άρτεμις η Γαζωρίτις» για την εκμάθηση μουσικών οργάνων σε ενήλικες.

5. Διατύπωση γνώμης για το έργο με τίτλο «Διαβίβαση φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΜΠ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 15,967 MW, της εταιρίας ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1907312722, που θα εγκατασταθεί στη θέση αγροτεμαχίου Τζιρίνος, ΔΕ Νέας Ζίχνης Δ. Νέας Ζίχνης, ΠΕ Σερρών» (υποκατηγορία Α2-Ομάδα 10η : Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, με Α/Α 02).

6. Διατύπωση γνώμης για το έργο με τίτλο «Διαβίβαση φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΜΠ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 4,134 MW, της εταιρίας ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1907312722, που θα εγκατασταθεί στη θέση αγροτεμαχίου Μέλαγκας, της Τ.Κ. Σφελινού, ΔΕ Νέας Ζίχνης Δ. Νέας Ζίχνης, ΠΕ Σερρών» (υποκατηγορία Α2-Ομάδα 10η : Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, με Α/Α 02).

7. Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου-κοινοτικού καφενείου Σκοπιάς, κατόπιν δημοπρασίας.

8. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων αγροτεμαχίων των κοινοτήτων Νέας Ζίχνης, Γαζώρου, Μυρκίνου, Δραβήσκου, Σκοπιάς και Αλιστράτης για την καλλιεργητική περίοδο ετών 2020-2024.

9. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων σχολικών αγροτεμαχίων των κοινοτήτων Νέας Πέτρας, Δήμητρας, Αγίου Χριστοφόρου, Μανδηλίου, Λευκοθέας, Αγγίστας, Αγιοχωρίου, Σκοπιάς, Αναστασίας.

10. Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρίας Σπηλαίου Αλιστράτης Α.Ε.

11. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του νομικού προσώπου ΚΠΑΚΑΑ.

12. Μερική τροποποίηση της υπ’αριθμ. 6/2020 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την ονομασία του συλλόγου από ‘Σύλλογος Γυναικών Δραβήσκου’ στο ορθό ‘Πολιτιστικός Σύλλογος Δραβήσκου –Η Δράβησκος’.

13. Ορισμός υπαλλήλου για άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για το έργο με τίτλο ‘My caves’, ‘Modernization, promotion and exploitation of caves’, στο πρόγραμμα Interreg V-A Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2014-2020.

14. Έγκριση του πρώτου (1ου) ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Νέας Πέτρας», αναδόχου Τσιαμπακάρη Δημητρίου.

15. Σύσταση και συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

16. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Νέας Ζίχνης ως μέλος της Επιτροπής για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων καθώς και χώρων καταλλήλων για στέγαση σχολικών μονάδων.

17. Έγκριση συναίνεσης περί μεταφοράς έργων από το Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’ στο Πρόγραμμα ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗ’ και εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου (για το έργο με τίτλο ‘Εκσυγχρονισμός, βελτιστοποίηση και έλεγχος διαρροών δικτύων ύδρευσης Δήμου Νέας Ζίχνης΄, προϋπολογισμού 2.258.712,55 €).

18. Αποδοχή χρηματοδότηση ΣΤ κατανομή έτους 2020.

Κάντε ένα σχόλιο

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν δημοσιεύεται. Τα πεδία με * είναι απαραίτητα.