ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΡΡΕΣ

Σέρρες: Ματιές στο παρελθόν. Οδός Μεραρχίας, δεκαετία 1920

Η οδός Μεραρχίας των Σερρών στην δεκαετία του 1920, στο ύψος του καφενείου ‘Κρόνιο’ με κατεύθυνση προς την πλατεία Ελευθερίας.

και η οδός Μεραρχίας και πάλι στο ίδιο ύψος με κατεύθυνση όμως προς το Διοικητήριο.

 

Πηγή: ΝΕΠΟΣ