ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δήμος Σερρών: Διαγωνισμός για προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το Κυνοκομείο

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή. Η προσφορά θα δίνεται ανά ομάδα για την προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το Κυνοκομείο του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 39.970,02€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 23 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη έτους 2021.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ, όπου και ξεκινάει η διαδικασία αποσφράγισής από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.: 2321350114 Μαζαράκη Αναστασία & Βέργου Σουλτάνα τηλ. 2321036960 για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία: