ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δήμος Ηράκλειας: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ζίχνης θα διεξαχθεί την 25η του μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, δια ζώσης στο Θέατρο – Πολυχώρο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Ηράκλειας (πρώην Κινηματογράφο ¨ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ¨) και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της επίσημης υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων του ελληνικού δημοσίου e-presence, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση διεξαγωγής των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας στο Θέατρο – Πολυχώρο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Ηράκλειας (πρώην Κινηματογράφο ¨ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ¨), στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ηράκλειας στην επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας του κτιρίου του τμήματος Παιδικού Σταθμού Κοίμησης για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Κοίμησης.

3. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιΐας στη Δ.Ε Ηράκλειας».

4. Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ποτιστρών».

5. Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποΐα Τ.Δ – Οδικό Τμήμα Ηράκλειας».

6. Έγκριση ή μη της λύσης της μίσθωσης αγροτικού ακινήτου στην Κοινότητα Βαλτερού του Δήμου Ηράκλειας από τον κ. Κωνσταντίνο Στεφανίδη (η με αριθμό 14446/20-03-2019 Συμβολαιογραφική Πράξη).