Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αμφίπολης: “Βιτάστα” αντί για “Κρηνίδα” θα ονομάζεται πλέον το χωριό

Ένα ιδιαίτερο αίτημα κατέθεσαν, προ ημερών, κάτοικοι και τοπικό συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμφίπολης.

Δεκτό, έστω και κατά πλειοψηφία, έγινε το αίτημα του Τοπικού Συμβουλίου Κρηνίδας, του Δήμου Αμφίπολης, από το Δημοτικό Συμβούλιο, για την επαναφορά του τοπωνυμίου «Βιτάστα», αντί «Κρηνίδας» που είναι σήμερα.

Συγκεκριμένα, το τοπικό συμβούλιο Κρηνίδας αποφάσισε ομόφωνα την επαναφορά του τοπωνυμίου «Βιτάστα» του Δήμου Αμφίπολης Σερρών, για να ξαναβρούν- όπως λένε- οι κάτοικοι του χωριού την ιστορία τους, την ταυτότητά τους και το πατριωτικό συναίσθημά τους, αλλά και ως μοναδικό και εύηχο τοπωνύμιο και ταυτόχρονα την εξαφάνιση του νέου τοπωνυμίου «Κρηνίδα» που από παραδρομή εδόθη στο χωριό το έτος 1956, «καθ’ όσον αποτελεί δυσάρεστη αντίθεση προς την τοπική ιστορία και παράδοση του χωριού και της ευρύτερης περιοχής, χώρια ότι συμπίπτει με την ετυμολογία πολλών τοπωνυμίων της πατρίδας μας».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίπολης στις 25 Σεπτεμβρίου, τέθηκε το θέμα και ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο της Κρηνίδας Κωνσταντίνο Χαραλαμπόγλου, ο οποίος υποστήριξε ότι το 1956 από λάθος της κοινότητας του χωριού και εν αγνοία των κατοίκων δόθηκε στην «Βιτάστα» το άσχετο όνομα «Κρηνίδα» και από αντίδραση οι κάτοικοι δεν το χρησιμοποίησαν ποτέ.

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλαμπόγλου το «Κρηνίδα» παραμένει μόνο σε γραφειοκρατικό επίπεδο, ενώ το «Βιτάστα» εξακολουθεί να είναι στη συνείδηση των κατοίκων, στις δοσοληψίες, στις δραστηριότητες, στις χαρές, στις λύπες. Από το 1956 οι Βιταστιανοί επιθυμούν την επαναφορά του ονόματος «Βιτάστα» και την εξάλειψη του «Κρηνίδα».

Το 2007 το Συμβούλιο Τοπωνυμιών απέρριψε παρόμοιο αίτημα για επαναφορά του ονόματος «Βιτάστα», με την αιτιολογία ότι οι κάτοικοι παρουσίασαν ερασιτεχνικά επιχειρήματα.

«Σήμερα επανερχόμαστε με νέο αίτημα, με ετυμολογίες πανεπιστημιακών συνδυασμένες με την μακεδονική διάλεκτο, τις αμφιπολίτικες αρχαιότητες, τη λαογραφία και ιστορία της Βιτάστας. Ζητάμε την επαναφορά του τοπωνυμίου ‘Βιτάστα’ με μία απόφαση 20 σελίδων και ένα φάκελο ντοσιέ με έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν την Ελληνικότητα του τοπωνυμίου ‘Βιτάστα’, το οποίο είναι μοναδικό, εύηχο και Μακεδονικό Βυζαντινής προέλευσης. Ζητάμε ακόμα για λόγους ισότητας προς του νόμους και το κράτος σύμφωνα με το άρθρο 4 του Συντάγματος και δεσμευτικότητας όπως το Συμβούλιο Τοπωνυμιών επανέφερε το παλαιό τοπωνύμιο ‘Τσερίτσανα’ να επαναφέρει και το ‘Βιτάστα’. Ζητάμε να επανέλθει το τοπωνύμιο ‘Βιτάστα’, διότι στο μεν από το 1928 άγαλμα της Ελευθερίας του χωριού μου υπάρχει μία πανέμορφη γυναίκα που συμβολίζει την ‘Βιτάστα’, να κλαίει τα τέκνα της, που έπεσαν για την πατρίδα με ανάγλυφη επιγραφή: ‘Η ΒΙΤΑΣΤΑ ΣΕΜΝΗΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑ ΤΑ ΗΡΩΪΚΑ ΤΗΣ ΤΕΚΝΑ’ στο δε από το 1995 άγαλμα των πεσόντων στρατιωτικών Βιταστιανών σε καιρό ειρήνης υπάρχει επιγραφή ‘Η ΒΙΤΑΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΗΣ’ που σημαίνει ότι το τοπωνύμιο ‘Βιτάστα’ είναι στενά συνδεδεμένο με την Βιταστιανή και όχι με την Κρηνιδιώτικη Ιστορία. Για αυτό σας παρακαλώ να συνηγορήσετε ομόφωνα υπέρ επαναφοράς του τοπωνυμίου ‘Βιτάστα’», δήλωσε απευθυνόμενος στους δημοτικούς συμβούλους ο κ. Χαραλαμπόγλου.

Ο Δήμαρχος Αμφίπολης Στέργιος Φραστανλής, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας Κρηνίδας δήλωσε ότι θα ήθελε να υπήρχε μία απόφαση από μία λαϊκή συνέλευση.

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την επαναφορά του Παλαιού Τοπωνυμίου «Βιτάστα» του Δήμου Αμφίπολης Σερρών, σε αντικατάσταση του νέου «Κρηνίδα» στην Τοπική Κοινότητα Κρηνίδας του Δήμου Αμφίπολης μετά και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του άρθρου 7 του Ν. 3463/2006.
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Αντώνης Κουτούζογλου.

 

Πηγή: infonews24.gr