ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΡΡΕΣ

Αθ. Μπαντής: περί κρατικών ενισχύσεων στην κτηνοτροφία

Άρθρο του γεωπόνου Αθανάσιου Μπαντή.

«Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, να σκεφτούμε, να προτείνουμε ΣΧΕΤΙΚΑ με τον τρόπο που θα ήθελε ο καθένας μας να μοιράσει ΚΡΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ σε διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, και κυρίως στον αγροτικό τομέα, φυσικά «ευλογώντας πρώτα τα γένια του», προτείνοντας αυτό που τον βολεύει καλύτερα!

Άλλος θα πρότεινε το ΚΡΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ να δοθεί στα αρσενικά ζώα, άλλος στα θηλυκά, άλλος στα γέρικα ζώα, άλλος στα μικρά, άλλος στα σφαγμένα, άλλος στα άσφαχτα… άλλος στα πεθαμένα …. άλλος στα ζωντανά …άλλος ανά κιλό κρέατος…. άλλος ανά κιλό γάλακτος…. άλλος ανά ζώο… άλλος ανά πόδι ζώου … άλλος ανά μάτι ζώου …. κλπ κλπ
Όλα σωστά, όλα λογικά και όπως βολεύει τον καθένα μας!

Σχετικά όλα μεν με τον Αγροτικό Τομέα, και ειδικά με την αιγοπροβατοτροφία, ΑΣΧΕΤΑ όμως με το πλαίσιο που – εκτάκτως λόγω της COVID-19 – υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι ξεκάθαρο και συγκεκριμένο, και με αυτό θα πρέπει να μοιραστεί το ΚΡΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ!

Έτσι, και σύμφωνα με το προσωρινό (και όχι μόνιμο) πλαίσιο των μέτρων για χορήγηση κρατικών ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν για την ανακούφιση του κάθε κλάδου του αγροτικού τομέα (λόγω της COVID-19) επιτρέπεται μεν να δοθεί κατ΄ εξαίρεση ΚΡΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ, με όρους όμως που δε θα «στρεβλώνουν και αναστατώσουν» την αγορά καθώς οι ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ “δε θα πρέπει να καθορίζονται με βάση την τιμή ή την ποσότητα που διατέθηκε στην αγορά”.

Έτσι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο, υπολογίζονται από το Κράτος-Μέλος οι ενδεχόμενες απώλειες του κάθε τομέα (λόγω COVID-19) που θέλει αυτό να ενισχύσει, και οι κρατικές ενισχύσεις δίδονται με οριζόντιο τρόπο στους εν δυνάμει δικαιούχους, ακολουθώντας τις σχετικές προϋποθέσεις (γνωστοποίηση, καταχώρηση κλπ).
Όλα τα άλλα που ακούγονται και γράφονται είναι απλώς για να γεμίζουν τηλεοπτικούς χρόνους και ιστοσελίδες ή σελίδες χαρτιού….»

Μπαντής Αθανάσιος