Πέντε Προτάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. σε Προγράμματα

Πέντε Προτάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. σε Προγράμματα

Έναρξη λειτουργίας της Μονάδας του ΟΚΑΝΑ στις Σέρρες
Τελετή Αφής της Φλόγας της Πανελλήνιας Μαθητιάδας στην Πρώτη
Στη Γ’ Εθνική και στον τελικο κυπέλλου το Σκούταρι

Διαρκής η προσπάθεια της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών για τη διασφάλιση της ποσότητας και της ποιότητας του πόσιμου νερού όπως και για τον περιορισμό της σπατάλης από τις διαρροές

Στην πράξη υπέβαλε πέντε νέες προτάσεις: Τρεις στο Π.Ε.Π. ( Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) Κεντρικής Μακεδονίας , μια στο ΕΠΠΕΡΑΑ και μια στο interreg.
Συγκεκριμένα:
ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης)
Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και ειδικότερα: α) Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά –Μονοκλησσιάς – Α. Καμήλας – Κ. Μητρούση β) Κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών μεταφοράς νερού στο Δήμο Σερρών». Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 2.416.532 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας

• Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή διυλιστηρίου πόλης Σερρών» συνολικού προϋπολογισμού 5.885.000 πλέον ΦΠΑ.
• Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Υποδομές βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και δεξαμενών Δήμου Σερρών για διασφάλιση ποιότητας και ποσότητας πόσιμου νερού» συνολικού προϋπολογισμού 4.296.532 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
• Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή σταθμών Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού στις Τοπικές Κοινότητες του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών» συνολικού προϋπολογισμού 2.132.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

COMMENTS

WORDPRESS: 0