Το νέο προεδρείο της ΕΒΖ

Το νέο προεδρείο της ΕΒΖ

Θανατηφόρο τροχαίο – Νεκρός ο οδηγός κλεμμένου αυτοκινήτου
Πανσερραϊκός – Άρης 0-0
Οι υποψηφιότητες για τον Εμπορικό Σύλλογο Σερρών

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο την 07/04/2017 προέβη σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις:

α) κατά την πρώτη συνεδρίαση o κ. Ρώσσιος Χρήστος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και εκτελεστικό μέλος, ο κ. Μάνης Παντελεήμων, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος και ο κ. Γάτσος Πέτρος, μη εκτελεστικό μέλος, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτές.

β) κατά τη δεύτερη συνεδρίαση το Δ.Σ. εξέλεξε ως νέα μέλη του τους κ.κ. Κεφαλόπουλο Μιχαήλ, Μπούρη Αντώνιο και Μανιατάκη Κωνσταντίνο σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Εκτελεστικά Μέλη

Χατζηδιαμαντής Αντώνιος, Πρόεδρος
Κεφαλόπουλος Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος
Μπούρης Αντώνιος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη

Τσιαπάρας Γεράσιμος, Μέλος
Κωνσταντίνος Μανιατάκης, Μέλος

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Κερμανίδης Γαβριήλ, Αντιπρόεδρος
Βογιατζής Χρήστος, Μέλος

Η Επιτροπή Ελέγχου παραμένει ως έχει.

Η εκλογή των ως άνω μελών του Δ.Σ. θα τεθεί προς επικύρωση στην κρίση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

COMMENTS

WORDPRESS: 0