Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Τμήματος Υγείας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Τμήματος Υγείας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

Την Παρασκευή η εκλογή νέου Συντονιστή στην Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ Σερρών
Ο Βασίλης Σεβασλίδης νέος Συντονιστής της Ν.Ε Σερρών ΣΥΡΙΖΑ
Παραιτήθηκε ο Συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ Σερρών Π. Κοτρώνης

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Τμήματος Υγείας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα.
Μεταξύ άλλων συζήτητθηκαν η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων στα θέματα δημόσιας Υγείας σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στη διατομεακή συνεργασία με τους φορείς των τοπικών κοινωνιών και στις συντονισμένες προληπτικές δράσεις στους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας (εργασία, εισόδημα, διατροφή, κατοικία, ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, περιβαλλοντική προστασία, οδική ασφάλεια κλπ).

Επίσης, συζήτηθηκε η διασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα υγείας: Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αποσκοπεί στην εξάλειψη, και άμεσα στον περιορισμό, των εμποδίων πρόσβασης στη φροντίδα υγείας, καθώς και στην προστασία του πληθυσμού από τις οικονομικές συνέπειες της πλημμελούς υγειονομικής φροντίδας και της κακής κατάστασης της υγείας, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης των άμεσων 42 και απευθείας πληρωμών κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας.

COMMENTS

WORDPRESS: 0